Pracownia Sztuk Wizualnych

Program i harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć w pracowni sztuk wizualnych otwARTa w semestrze 2019/2020

Grupa (duża otwARTa ) środy (16:00-18:00 i 18:00-20:00),
Grupa  (średnia otwARTa ) czwartki (16.00-18.00 i 18.00-20.00),
Grupa (średnia otwARTa ) piątki (16.00-18.00 i 18.00-20.00)
Grupa (średnia otwARTa )soboty (12.00-14.00),
Grupa (mała otwARTa) soboty (10.00-12.00).

PROGRAM i TERMINY ZAJĘĆ (dla poszczególnych grup wiekowych)

duża otwARTa
terminy zajęć: środa godz. 16:00-18:00 i godz. 18:00-20:00
grupa wiekowa: Młodzież 15+/ Dorośli
„Kurs rysunku i malarstwa”

W proponowanych zajęciach mogą brać udział zarówno osoby początkujące, które pragną zgłębić tajniki rysunku i malarstwa, jak i osoby zaawansowane, które chcą rozwinąć swoje umiejętności, a także kandydaci na wyższe uczelnie o profilach artystycznych – związanych ze sztukami wizualnymi (ASP, UP, PWSZ). Grupy nie są podzielone pod kątem zaawansowania.
Z każdym uczniem pracujemy indywidualnie i dostosowujemy korektę do bieżącego etapu pracy oraz poziomu umiejętności uczniów.
W programie kursu: malarstwo olejne, akrylowe, tempera, tempera żółtkowa, akwarela, rysunek w wielu technikach, podstawy grafiki w technikach wypukłych
i monotypii, techniki mieszane i nietypowe, plenery i warsztaty poszerzające zakres wiadomości.

Uczestnicy zajęć poznają szereg zagadnień plastycznych oraz zasad budowania obrazu. Uczą się wyczucia koloru, waloru i kompozycji podczas pracy z użyciem rożnych narzędzi, a także przelewania na papier swoich myśli i emocji w formie plastycznej - ilustrującej zjawiska i pojęcia niematerialne. Nabywają umiejętności koncentracji, rozwijają swoją wrażliwość i zmysł obserwacji (analizy i syntezy) oraz własnej interpretacji zjawisk w naturze.
Zajęcia rysunkowe i malarskie uczą studyjnego oglądu z modela i martwej natury, jak również charakteru plenerowych impresji, akcentujących różnorodność, faktur
i struktur materii ożywionej, wprowadzając w tajniki rozbudowanego języka sztuki. Prowadzony przez naszą Pracownię kurs kształtuje rozumienie zależności barw i form, pozwalające w pełni rozwijać konsekwencję w myśleniu i rozwoju własnych dokonań.

 

średnia otwARTa
terminy zajęć: czwartek (moduł sztuki piękne) godz. 16:00-18:00 i godz. 18:00-20:00
i piątek (moduł sztuki użytkowe)  godz. 16:00-18:00 i godz. 18:00-20:00
oraz sobota godz. 12:00-14:00
grupa wiekowa: Dzieci / Młodzież 10-15 lat
„Historia sztuki w pigułce i w praktyce”

Uczestnicy Pracowni poznają szereg różnorodnych technik malarskich, rysunkowych, rzeźbiarskich, graficznych (etc.), inspirowanych znanymi przykładami, charakteryzującymi poszczególne epoki w dziejach ludzkości. Rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność, uczą się konsekwencji w dążeniu do celu
w oparciu o najlepsze wzorce z kanonu dzieł sztuki europejskiej i światowej.
Podczas zajęć uczestnicy precyzują pojęcie <piękna>, a także w przystępny sposób przyswajają wiedzę z zakresu podstaw historii sztuki i kultury. W trakcie warsztatów odbywać będziemy podróże w czasie i przestrzeni, aby np. zachwycić się pięknem dawnych obrazów, poznać sylwetki wielkich artystów. Kurs obejmuje podstawową wiedzę z historii malarstwa, rzeźby, architektury i urbanistyki, sztuki dekoracyjnej, użytkowej i projektowej – począwszy od sztuki prehistorycznej do współczesności. Każde zajęcia poprzedzać będzie krótki wykład, ilustrowany multimedialnym pokazem.

Zajęcia zakładają indywidualne podejście do każdego uczestnika, uwzględniające jego możliwości i zainteresowania poszczególnymi dyscyplinami sztuk pięknych (malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, architektura wnętrz, wzornictwo).
Zajęcia są dedykowane dla młodzieży, która chce przygotować się do egzaminów praktycznych np. do liceum plastycznego lub też rozwinąć swoje zainteresowania, poszerzyć horyzonty myślowe, odnaleźć życiową pasję i kierunek kształcenia.

Program średniej otwARTej zostanie dodatkowo rozbudowany i podzielony na dwa moduły dla tych, którzy uczestniczyli w zajęciach w pierwszym roku czyli zaliczyli I stopień kształcenia. Będzie można dokonać wyboru i zdecydować się na kierunek, w którym przebiegać będzie dalsza edukacja artystyczna w pracowni sztuk wizualnych.

Moduł zajęć: SZTUKI PIĘKNE

W ramach modułu Sztuki Piękne proponowane będą w Pracowni obszary aktywności artystycznej z zakresu tzw. sztuk czystych (nie użytkowych), tzn.: malarstwa
i rysunku, rzeźby i grafiki artystycznej (warsztatowej).
Program zajęć będzie pogłębieniem wiadomości z I stopnia kształcenia wraz z podniesieniem poziomu wiedzy, wymagań i umiejętności warsztatowo – artystycznych. Ujmował będzie jednocześnie rozwinięcie profesjonalnych umiejętności w kierunku ewentualnego przyszłego kształcenia na poszczególnych wydziałach i specjalnościach w średnich i wyższych szkołach artystycznych. Praca polegać będzie na studiowaniu natury (martwa natura, model, przestrzeń), a także wzorowaniu się na mistrzach - wykonywaniu kopii (w tym wyjścia do muzeów) oraz pracy z wyobraźni i konstruowania własnego ‘języka’ plastycznego.

Moduł zajęć: SZTUKI UŻYTKOWE (RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE)

Moduł zawierał będzie działalność opartą na kontynuacji i dalszym rozwoju podstawowych umiejętności artystycznych z zakresu sztuk pięknych, nabytych na I stopniu kształcenia. Główną ideą programu będzie jednak skupienie się na poznaniu historii, teorii i praktycznej nauce wytwarzania przedmiotów użytkowych o wysokich walorach estetycznych.
Spośród szerokiego wachlarza dyscyplin sztuk użytkowych, w otwARTej Pracowni Sztuk Wizualnych realizowane będą zagadnienia unikatowej twórczości artystycznej, a także wzornictwa (design): tkanina artystyczna, ceramika, mozaika i witraż, sztuka obiektu (unikatowe przedmioty użytkowe – z uwzględnieniem kierunku „zero waste”, ekologicznego przetwarzaniem materiałów i recyklingu), projektowanie graficzne / komunikacja wizualna / rysunek kreacyjny i ilustracyjny / manga i anime, projektowanie mody (ubioru i detali).

 

mała otwARTa
terminy zajęć: sobota godz. 10:00-12:00
grupa wiekowa: Dzieci 5-9 lat
„Oczy szeroko otwARTe”

Oferowane przez Pracownię zajęcia rozwijające wyobraźnię, to twórcze eksperymenty, pobudzające myślenie i sprawność manualną u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Proponowane uczestnikom kursu zabawy plastyczne wykorzystują różnorodne techniki – malarskie, rysunkowe, graficzne, rękodzielnicze, a także używanie niekonwencjonalnych materiałów oraz możliwości zestawiania ich ze sobą w oryginalne rozwiązania kompozycyjne. Twórcze zabawy – lepienie, ugniatanie, malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, konstruowanie (etc.) mają ogromny wpływa na rozwój fantazji oraz zdolności psychoruchowych dziecka. Udział w pracownianych konkursach i wystawach mobilizuje dzieci do działania i zdrowej rywalizacji. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i preferencji dzieci. Tematy podejmowane podczas kolejnych spotkań nawiązywać będą m.in. do naturalnego cyklu przyrody, pór roku, świąt, zjawisk natury, aktualnych zdarzeń w kulturze, itp.
Zapraszamy na pełną przygód wyprawę do ‘krainy twórczości artystycznej’ oraz świata niezwykłych wynalazków ludzkości. Najważniejszym celem tej ‘podróży’ jest odkrycie twórczego potencjału istniejącego w każdym dziecku i umożliwienie jego indywidualnego rozwoju. Naszą inspiracją jest siła i nieskończona przestrzeń dziecięcej wyobraźni.
W ramach wspólnego programu „Oczy szeroko otwARTe” - dzieci w wieku 7, 8 i 9 lat realizować będą elementy programowe „Historia Sztuki w Pigułce i Praktyce” z dostosowaniem do możliwości wiekowych. Dzieci w wieku 5 i 6 lat, wspólnie uczestniczące w zajęciach - w formie zabawy i kreacji plastycznej wprowadzane będą w dziedzictwo kultury i historii sztuki.