Pracownia Sztuk Wizualnych

Osiągnięcia PSW

Pracownia Sztuk Wizaulanych otwARTa wystartowała we wrześniu 2018 roku, z podziałem na trzy grupy wiekowe; małą otwARTa, średnią otwARtą i dużą otwARTą. Poniżej będziemy umieszczać informacje o dokonaniach i sukcesach uczestników pracowni, którzy nie tylko realizują przygotowany przez dr Annę Śliwińską program, stawiając pierwsze kroki w świecie sztuki i kształtując swoją wrażliwość (mała otwARTa), biorą udział w konkursach plastycznych, szlifują swój warsztat plastyczny z myślą o dalszej edukacji - egzaminach wstępnych, bądź rozwijają swoje pasje artystyczne (średnia otwARTa i duża otwARTa).

Maj, 2019 r.
Wszyscy uczestnicy pracowni sztuk wizualnych otwARTa, którzy zdawali egzaminy do Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie,
dostali się i zajęli bardzo wysokie miejsca.
Na 107 zdających uzyskali kolejno: I, II, III, VI, VIII, IX, XIII, XXII miejsca. Szacunek i gratulacje!
A są to: Katarzyna Biczak, Anna Kupiec, Martyna Burkat, Filip Pacocha, Joanna Kiełbasa, Maja Natkaniec, Karolina Szustak, Wiktoria Żeleźnik.


Kwiecień, 2019 r.

XXIX Festiwal Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie.
Temat edycji Color Art „We wnętrzu morza” łączy doświadczenie życiowej praktyki i artystycznej wyobraźni. 
W dniu 13.04.2019 r. jury festiwalu w składzie:
Marek Haładuda – artysta plastyk, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wiesława Markiewicz – artysta plastyk, Akademia Sztuki w Szczecinie
Izabela Gwiazdowska (Wolska) - artysta plastyk, Akademia Sztuki w Szczecinie
Anna Obszyńska – plastyk - Goleniowski Dom Kultury
Joanna Czerny- Wojciechowska – sekretarz komisji, Goleniowski Dom Kultury
dokonało oceny nadesłanych na festiwal prac, przyznając nagrody, a wśród nagrodzonych dwie uczestniczki pracowni sztuk wizualnych otwARTa:

W kategorii Malarstwo :
Grupa II (9-12 lat)
Miejsce I
Ewa Skalska – l. 11, Tarnowskie Centrum Kultury – Tarnów

W kategorii Grafika:
Grupa III ( 10 – 13 lat )
Wyróżnienie
Karolina Szustak – l. 15 – Tarnowskie Centrum Kultury