Pracownia Sztuk Wizualnych

Historia APP

app_638Obraz powinien być jak najmniej zafalszowanym osobistym wizerunkiem artysty...
Prowadzący pracownię to profesjonalni artyści malarze: mgr Elżbieta Pazera i mgr sztuki Witold Pazera, członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków, łączący pracę pedagogiczną z twórczą samorealizacją.

"Nikogo nie można nauczyć rysowania i malowania wbrew jego woli" - to motto naszej pracowni. Dlatego pierwszą jej zasadą jest nawiązywanie indywidualnego kontaktu z kazdym uczestnikiem zajęć (...)
Charakterystyczna dla naszej pracowni jest praca w zróżnicowanych wiekowo grupach, kilkuletnie dzieci i osóby dorosłe tworzą swoisty dialog pokoleń. Tak tworzy się specyficzny klimat pracowni ...
Wzrastanie w określonej przestrzeni estetycznej zostaje nam na całe życie. Uzmysławia nam , że Sztuki Piękne są tak samo ważne jak umiejętność czytania , pisania i dodawania."

Witold Pazera

Historia

APP powstała jesienią 1992 roku w oparciu o autorski program artysty malarza Witolda Pazery i działała nieprzerwanie do czerwca 2018 roku.
W ciągu tych lat istnienia w zajęciach uczestniczyło ponad 1000 uczniów. Zorganizowano trzynaście plenerów artystycznych m.in. w Ustce, Kąśnej Dolnej, Rożnowie , Nowym Wiśniczu, Chłopach. Od kilku lat organizowane są plenery - warsztaty na terenie Tarnowa w okresie ferii i wakacji..
Zrealizowano ponad 20 wystaw: dokumentujących bieżącą pracę pracowni, problemowych, monotematycznych i poplenerowych. Przeprowadzona na pewnym etapie funcjonowania renowacja i przebudowa pracowni umozliwiły swobodną realizację nowoczesnych form nauczania.
APP współpracuje z innymi podobnymi ośrodkami w kraju - m. in. Ogólnopolskie Centra Sztuki Dziecka w Poznaniu i Toruniu.

Sukcesy

Uczestnicy pracowni brali udział w prawie 100 konkursach plastycznych i wystawach pokonkursowych, ogólnopolskich i międzynarodowych na których uzyskali kilkadziesiąt nagród i wyróżnień. APP posiada na swoim koncie wiele notatek i recenzji prasowych - Obszerna informacja o działalności APP ukazała sie w miesięczniku "Plastyka i Wychowanie" w 1990 r. i miesięczniku "Architektura" w 1997 rok, wiele tekstow w dziennikach "Gazeta Krakowska", DziennikPolski", "Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym ,Temi". Informacyjnych portalach internetowych i innych.
Wychowankowie i uczestnicy APP kontynuują naukę w Zespole Szkół Plastycznych i Studium Konserwacji w Tarnowie. Studiują na wyższych uczelniach artystycznych - Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, a także za granicą: w Londynie, Dublinie, Madrycie.. Również na Wydziałach Architektury Uczelni Politechnicznych i Akademiach Pedagogicznych Krakowa, Cieszyna, Rzeszowa, Częstochowy.. Kilkudziesięciu uczestnikow Pracowni jest już absolwentami wielu wyższych uczelni.
Z okazji 10-lecia i 15 - lecia i 25-lecia APP odbyły się wystawy studentów i absolwentów uczelni artystycznych - wychowanków APP.

Formy działalności pracowni

- systematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych
- szkoła rysunku i malarstwa studyjnego dla przygotowujących się na studia artystyczne, politechniczne ( architektura ) i do szkół plastycznych
- forma zajęć ustalana jest indywidualnie tak by była przyjemnością i dawała możliwość pełnego rozwoju uczestnikom
- korekty indywidualne
- pracownia otwarta dla wszystkich ( to niezwykła okazja do twórczego spędzenia czasu wolnego bez ograniczeń wiekowych )
- organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu w okresie ferii i wakacji w formie warsztatów i plenerów
Cele i założenia pracowni
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
- myślenie kategoriami sztuki
- nabywanie umiejętności obserwacji i interpretacji otaczającego nas świata
- kształtowanie zdolności wyrażania własnych postrzeżeń, emocji , pojęć i wizji twórczych
- poznawanie podstaw i tajników warsztatu plastycznego, technik malarskich, rysunkowych
- nauka zasad kompozycji, teorii koloru, perspektywy, waloru, światłocienia 
- działalność wychowawczo - edukacyjna (problem- pomysł - działanie twórcze - zabawa - rozwój )
- poszerzenie umiejętności kreatywnego myślenia i działania.
- praca w grupie
- dostęp do literatury i nformacji internetowych z zakresu sztuki i architektury
Zapewniamy profesjonalną opiekę artystyczną, dobrze wyposażoną pracownię, materiały.

 

WITOLD A. PAZERA - Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Uczeń prof. Jerzego Nowosielskiego. Dyplom w 1980 roku. Malarz, rysownik, satyryk, fotograf. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Od 1992 roku prowadzi Autorską Pracownię Plastyczną skupiając się na pracy z młodzieżą przygotowującą się do studiów na uczelniach artystycznych. Autor rysunków satyrycznych do wielu gazet ( stały współpracownik "TEMI"), oraz realizator projektów scenograficznych, projektów graficznych: plakatów, programów teatralnych, ilustracji książkowej. Twórca w zakresie sztalugowego malarstwa sakralnego. 
Laureat ponad 20 - tu nagród i wyróżnień.
Ważniejsze; Trzecia nagroda na "Bielskiej Jesieni". Bielsko Biała 1995 - Pierwsza Nagroda w Międzynarodowym Konkursie - "Srebrny Czworokąt", Przemyśl, 2003 r. Nagroda Rady Miasta Tarnowa za "Twórczość artystyczną", 2004 - Nagroda Wydz. Kultury UM Tarnowa za zestaw prac na "Salonie Jesiennym ZPAP" 2005 r.. 
W dorobku posiada blisko 40 wystaw indywidualnych (cykle: "Światy Pazery", "Pazera Nuovo", "Komedia Ludzka", "Królestwo Wyobrażni", "Czarne na Białym", "Z kobieta w Tytule", które prezentował w m. in.: Krakowie, Rzeszowie,
Tarnowie, Gagny, Sevran - Boudotte (Francja ), Paryżu, Bydgoszczy, Przemyślu, Bissendorf (Niemcy). 
Ostatnie prezentacje; "Z kobietą w tytule II" w Galeria Mariana Gołogórskiego, Kraków 2005, "Jeszcze pożyjemy - Autobiografia" - Galeria Miejska Tarnów - 2006. Od 1979 roku uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych - krajowych i zagranicznych, oraz blisko 50 plenerach i wystawach poplenerowych.
Ważniejsze wystawy krajowe: 
Prestiżowe wystawy m. in.: "Arsenał 88" - Warszawa, "Surrealiści Polscy" - Częstochowa, Wrocław, Olsztyn, "Nowosielski i jego uczniowie" - Kraków, "Absolwenci III" - Kraków 1980, "Bielska Jesień" - Bielsko-Biała , "Blizniemu Swemu" , Warszawa, Wrocław, Kraków - Pałac Sztuki, A także ; "Satyrykon" - Legnica (wielokrotnie), Salony Malarstwa ZPAP 
- Kraków, "Srebrny Czworokąt" - Przemyśl (kilkakrotnie), "Sport w Sztuce" - Łódź, Warszawa, "Sacrum" - Gorzów Wlkp i wiele innych .
Udział w wystawacvh zagranicznych:
M. in.: w Norymberdze, Darmstadt -Niemcy, Budapeszcie - Węgry, Bratysławie, Trenczynie - Słowacja, Lipsku, Dreznie - Niemcy, Paryżu, Schoten - Belgia, Orleanie - Francja , ostatnio: wystawy, aukcje w Konsulacie Generalnym RP, Nowy Jork, 2006, 2008.
Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i instytucji kulturalnych w kraju i wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą (Francja , Wielka Brytania - ok. 70 obrazów i rysunków), Niemcy, Holandia, Dania, Japonia, USA Kanada i inne.
Nastrojowość i tajemnica fantastycznej wyobraźni Pazery wyrażone są we wszystkich wątkach, cyklach i tematach jego obrazów poprzez pulsowanie świateł i obecność względnej chronologii czasu. Obrazy Pazery są poetyckie, muzyczne i metafizyczne, nasycone symbolicznymi i metaforycznymi treściami. Są one dla widza zagadką, wywołują w nim jeszcze wiekszą potrzebę odkrywania tego dziwnego świata, zbliżonego często do projekcji snów, gdzie objawiają się ze zdwojoną intensywnością nasze skryte marzenia i namiętności (...)
Stanisław Tabisz - "Nastroje wyobrażni" w "Architektura i Biznes"

ELŻBIETA PAZERA - Absolwentka Akademii Ekonomicznej i Pedagogicznej ( Instytut Plastyki ) w Krakowie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków .

Uprawia malarstwo sztalugowe, takze sakralne, zajmuje się pracą z młodzieżą prowadząc zajęcia w Autorskiej Pracowni Plastycznej Tarnowskiego Centrum Kultury.
Uczestniczyła w ponad 50 wystawach zbiorowych, Ogólnopolskich , zagranicznych i środowiskowych, m. in.:
W kraju: Salony Jesienne", "Sptkania", Salony ZPAP" - Tarnów, Kraków - Nowi członkowie ZPAP - Galeria Pryzmat, "Pejzaż Polski" - Wrocław, "Byliśmy, jesteśmy będziemy" - Kraków, "Bliżniemu Swemu - Warszawa, Wrocław, Kraków - Pałac Sztuki.
Za granicą: "Europa w Trenczynie", Sympat - Patince " , Komarno - Słowacja.
"Pejzaz z Cyklad" - Posidonia, Grecja , Wystawy w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku - 2006, 2008.
Oraz udział w licznych plenerach międzynarodowych i pokazach poplenerowych m. inn.: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Krynica Komarno,"W kręgu Pogranicza" - Łańcut, Levoca, Lwów, "Inna Przestrzeń" - Jura, Syrios, Grecja

W latach 2001 - 2004 realizacja cyklu wystaw rodzinnych pt - "Pazerowie" (Gorlice, Jarosław, Lesko, Ostrowiec Świętokrzyski, Tarnów, Krosno).

Prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych ( m. in. Brzesko , Gorlice, Tarnów, Kraków, Bissendorf - Niemcy , Lesko, Łańcut ).
Malarstwo pejzażowe Elżbiety Pazery to świadoma synteza i upraszczanie, rzadka umiejętność , która jest wynikiem skromności i pokory wobec tego co w malarstwie o pejzażu można by przegadać. Pejzaże te znajdują swoje miejsce w kanonie sztuki współczesnej - ciągle jeszcze zywej potrzebie formy przedstawieniowej. Bowiem jest to tworczosc o autonomicznym wydźwięku i osobistym działaniu. (Piotr Rędziniak)