Tarnowska Nagroda Filmowa

O festiwalu

Oficjalna strona Festiwalu: www.tarnowskanagrodafilmowa.pl
Zapraszamy do odwiedzania strony Festiwalu, na której znajdują się bieżące aktualności. 

Tarnowska Nagroda Filmowa,
 festiwal wybranych polskich filmów fabularnych  jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych Tarnowa organizowaną przez Tarnowskie Centrum Kultury. To wydarzenie popularyzujące, promujące, a tym samym upowszechniające dorobek polskiej kinematografii. TNF jest najstarszą po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni imprezą związaną z polskim filmem.

Od kilku edycji Festiwalu jego program adresowany jest jak zawsze do widzów w każdym wieku; zarówno dzieci, młodych, jak i dorosłych. Festiwal nasz, wielokrotnie wspierany i rekomendowany był przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Tarnowa, jak również wielu znaczących ogólnopolskich patronów medialnych.

Dowodem tego, jak pozytywnie jest postrzegany nasz Festiwal w środowisku filmowym i na mapie imprez filmowych w Polsce, może być fakt nominowania Tarnowskiej Nagrody Filmowej w kategorii „Krajowe wydarzenie filmowe" w pierwszej i drugiej edycji Dorocznych Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) za lata 2006, 2007 oraz 2008.

W ostatnich latach honorowym patronatem Festiwal obejmowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa.

Festiwal ma charakter konkursowy. Konkurs główny przeznaczony jest dla filmów, które zdaniem organizatorów zasługują na miano najciekawszych, cennych ze względu na walory artystyczne, nowatorskich w spojrzeniu na dzieło filmowe bądź są przykładem ciekawego debiutu. Filmy konkursowe oceniane są przez jury Tarnowskiej Nagrody Filmowej złożone z przedstawicieli świata filmu i działaczy kultury (wśród nich znaleźli się m.in. Małgorzata Szumowska, Dorota Kędzierzawska, Tadeusz Sobolewski, Jan Machulski czy Feliks Falk) oraz jury młodzieżowe (przedstawiciele młodzieży szkół średnich i wyższych Tarnowa). Od 20. edycji Festiwalowi towarzyszy również "Filmy Młodego Widza", konkursowy przegląd filmów dla dzieci, w którym jury dziecięce przyznaje swoją nagrodę.