Szkoła SM Rock

Pracownie muzyczne

7 czerwca 2017 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Tarnowskim Centrum Kultury, dotyczącej dofinansowania zadania "Wyposażenia 2 nowych pracowni muzycznych i studia nagraniowego na potrzeby Szkoły Muzyków Rockowych S.M.ROCK".
Zadanie realizowane będzie z programu Infrastrukrura Domów Kultury 2017
Całkowity koszt zadania to 66.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków ministerialnych wynosi 50% tej kwoty, czyli 33.000 zł.
Termin zakończenia zadania: 31.12.2017 r.

Realizacja zadania zakłada zakup wyposażenia do pracowni muzycznych w pomieszczeniach zaadoptowanych do tego celu w drugiej połowie 2015 r. w Tarnowskim Centrum Kultury, poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego, wzmacniaczy. Ponadto, w jednym z pomieszczeń priorytetem jest stworzenie miejsca do rejestracji dźwięku, w którym uczniowie mogliby pod czujnym okiem instruktorów rejestrować nabyte umiejętności, nagrywając muzykę. Jest to niezwykle istotny impuls do dalszego rozwoju unikatowej w skali kraju, bo działającej nieprzerwanie od 1993 r. Szkoły Muzyków Rockowych w Tarnowskim Centrum Kultury. 
Poprawa infrastruktury w tym zakresie pozwoli na prowadzenie działalność na najwyższym poziomie technicznym, merytorycznym, oraz poszerzy ofertę kulturalną.