Wydarzenia

Anna Śliwińska laureatką Nagrody Miasta Tarnowa

Rada Miasta na wniosek 16-osobowej Kapituły Nagród, w skład której wchodzą: prezydent miasta lub wskazany przez niego pełnomocnik, przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz przedstawiciele Rady Kultury, podczas czwartkowej sesji Rady przyznała Nagrody Miasta Tarnowa. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (nagroda 7 tysięcy złotych), za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (5 tysięcy), Mecenas Kultury Tarnowa (5 tysięcy), Nadzieja Roku (5 tysięcy) oraz nagroda honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (10 tysięcy).

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej trafi w tym roku do rąk dr Anny Śliwińskiej. Zajmuje się ona malarstwem i rysunkiem, tkaniną unikatową, sztuką książki oraz sztuką obiektu. Uczestniczyła w około 90 wystawach – w tym 30 indywidualnych – w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Współpracuje m.in. z tarnowskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, Galerią „Aniołowo” oraz od dwóch lat prowadzi OtwARTą Pracownią Sztuk Wizualnych w Tarnowskim Centrum Kultury.

Pozostałymi laureatami w tym roku są: za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury - Halina Bartnik, nagrodą „Mecenasa Kultury Tarnowa” uhonorowano, działającą od 2004 roku, Galerię „Hortar”, „Nadzieja Roku” dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów otrzymała fundacja „Impuls Rozwoju”, którą tworzą m.in. Dawid Mik, Szymon Łucyków, Diana Sznajder, Filip Kot, Szymon Szczęch oraz Filip Rokosz, Nagroda Honorowa w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy trafi natomiast do historyka sztuki, byłego wieloletniego dyrektora tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego, duszpasterza środowisk twórczych, ks. Tadeusza Bukowskiego.

O miejscu i terminie wręczenia nagród laureatom poinformujemy w późniejszym terminie.