Pracownia Sztuk Wizualnych

otwARTa: Zapisy na zajęcia w sezonie 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do otwARTej Pracowni Sztuk Wizualnych, którą poprowadzą w sezonie 2021/2022: dr sztuki Anna Śliwińska oraz mgr sztuki Joanna Graniczkowska. Jest to kontynuacja działań dla tych, którzy uczęszczali do pracowni w poprzednich latach, umożliwiająca dalszy rozwój. Ale jest to też miejsce otwarte na nowych uczestników, którzy podczas zajęć w teorii i praktyce chcą poznać i zrozumieć bogaty świat sztuki.

Anna Śliwińska, dr Sztuk wizualnych. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1994 roku na Wydziale Malarstwa w Pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego, równorzędny dyplom w zakresie Tkaniny Artystycznej w Pracowni prof. Ryszarda Kwietnia, aneks dyplomowy w pracowni Projektowania Książki i Typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Od 1995 roku nauczyciel malarstwa i rysunku oraz tkaniny artystycznej w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W latach 2016 – 2020 wykładowca Wydziału Sztuki (kierunek Grafika) w PWSZ w Tarnowie, od 2021 roku wykładowca Wydziału Wzornictwa WST w Katowicach. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, a także tkaniną unikatową, sztuką książki - książka artystyczna, grafika ilustracyjna. Od 1994 roku aktywna działalność artystyczna i wystawiennicza w kraju i za granicą. Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2000, 2003. Stypendia Miasta Tarnowa (2015, 2018) oraz nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (2020). Laureatka nagród i wyróżnień.

Joanna Graniczkowska – ur. 1992 w Rzeszowie. Absolwentka Liceum Plastycznego w Tarnowie, specjalność: tkanina artystyczna oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom w 2017 r. w pracowni Jarosława Baucia). W 2014 r. studiowała malarstwo na National College of Art & Design (Dublin, Irlandia). Tworzy tkaniny, obiekty, fotografie. Zajmuje się również edukacją artystyczną (współpraca m.in. z Cricoteką w Krakowie, Fablabem Stowarzyszenia Robisz.to w Warszawie). Obecnie mieszka i tworzy w Tarnowie, gdzie pracuje również jako nauczycielka malarstwa oraz tkaniny artystycznej w Zespole Szkół Plastycznych.


otwARTa Pracownia Sztuk Wizualnych oferuje zajęcia z zakresu interdyscyplinarnej edukacji artystycznej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone przez pracownię kursy kształtują umiejętności manualne i warsztatowe, pozwalają rozwijać inteligencję wizualno - przestrzenną, wrażliwość estetyczną i emocjonalną, odkrywają talenty i nowe pasje, uczą posługiwać się językiem sztuki oraz rozumieć jej zasady i piękno. Podczas zajęć w Pracowni będzie można zgłębiać tajniki malarstwa i rysunku, podstaw rzeźby i grafiki a także sztuk użytkowych ( szeroko pojęte zagadnienia tkaniny artystycznej i ceramiki). W trakcie naszych zajęć wykorzystujemy bogatą różnorodność form plastycznych, artystycznych, projektowych i użytkowych. Stymulujemy uczestników do twórczego działania, przełamywania schematów i barier. Uczymy obserwacji i analizy otoczenia, czerpiąc z niego inspirację do artystycznych interpretacji. Zajęcia łączą działania z zakresu sztuk plastycznych z elementami gry i zabawy. Stosujemy oryginalne metody dydaktyczne i rozwiązania w zakresie technik plastycznych w korelacji z muzyką. Realizację poszczególnych zagadnień poprzedzają staranne przygotowania teoretyczne. Oferujemy też korektę prac domowych i przygotowanie pod kątem egzaminów wstępnych do szkół plastycznych (ASP, UP i pokrewne).

Zapisy do otwARTej przyjmowane będą w Biurze Obsługi TCK (Rynek 5) od 14 września 2021 r. (w godzinach od 16:00 do 18:00, w następne dni powszednie od 8:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 17:00). Zainteresowanych prosimy o przybycie osobiście.
Uwaga! W tym sezonie nie przyjmujemy zapisów telefonicznych.

Gwarancją udziału w zajęciach jest wpłata.
Informacje dotyczące zasad działania pracowni, zasad uczestnictwa, zapisów i opłat znajduje się w Regulaminie.
(załącznik nr 1 do regulaminu)
W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, w tym roku grupy w otwARTej będą liczyć maksymalnie 10 osób.
Osoby przybywające do TCK w celu zapisania uczestnika/czki prosimy o przestrzeganie rygorów sanitarnych (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego).

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach:
semestr 1 (15.09.2021 - 15.01.2021)
semestr 2 (2.02.2022 - 25.06.2022)

Odpłatność za zajęcia w sezonie 2021/2022 przyjmowana jest w systemie semestralnym:
450 zł za semestr/zajęcia jeden raz w tygodniu (przy wpłacie za cały rok przysługuje rabat i opłata wynosi 800 zł),
800 zł za semestr/zajęcia dwa razy w tygodniu (przy wpłacie za cały rok 1500 zł),
350 zł za semestr za każde kolejne dziecko/zajęcia jeden raz w tygodniu (przy wpłacie za cały rok opłata wynosi 700 zł),
700 zł za semestr za każde kolejne dziecko/zajęcia dwa razy w tygodniu (przy wpłacie za cały rok opłata wynosi 1400 zł)
Płatność za zajęcia przyjmowana jest z góry przed rozpoczęciem danego semestru.

Informacje dotyczące zasad działania pracowni, zasad uczestnictwa, zapisów i opłat znajduje się w Regulaminie (załącznik nr 1 do regulaminu).
Zajęcia prowadzone będą w środy (16:00-18:00 i 18:00-20:00), czwartki (16.00-18.00 i 18.00-20.00), piątki (16.00-18.00 i 18.00-20.00)soboty (10.00-12.00, 12.00-14.00 i 14:00-16:00), w trzech grupach wiekowych, duża otwARTa, średnia otwARTa i mała otwARTa, przypisanych do poszczególnych dni i godzin.

PROGRAM i TERMINY ZAJĘĆ (dla poszczególnych grup wiekowych)

duża otwARTa
terminy zajęć: środa godz. 16:00-18:00 i godz. 18:00-20:00; sobota 14:00-16:00
grupa wiekowa: Młodzież 15+/ Dorośli

„Kurs rysunku i malarstwa” - środa
„Rysunek z modela” - sobota

W proponowanych zajęciach mogą brać udział zarówno osoby początkujące, które pragną zgłębić tajniki rysunku i malarstwa, jak i osoby zaawansowane, które chcą rozwinąć swoje umiejętności, a także kandydaci na wyższe uczelnie o profilach artystycznych – związanych ze sztukami wizualnymi (ASP, UP, PWSZ).
Grupy nie są podzielone pod kątem zaawansowania. Z każdym uczniem pracujemy indywidualnie i dostosowujemy korektę do bieżącego etapu pracy oraz poziomu umiejętności uczniów.
W programie kursu: malarstwo olejne, akrylowe, tempera, tempera żółtkowa, akwarela, rysunek w wielu technikach, podstawy grafiki w technikach wypukłych i monotypii, techniki mieszane i nietypowe, plenery i warsztaty poszerzające zakres wiadomości.
Uczestnicy zajęć poznają szereg zagadnień plastycznych oraz zasad budowania obrazu. Uczą się wyczucia koloru, waloru i kompozycji podczas pracy z użyciem rożnych narzędzi, a także przelewania na papier swoich myśli i emocji w formie plastycznej - ilustrującej zjawiska i pojęcia niematerialne. Nabywają umiejętności koncentracji, rozwijają swoją wrażliwość i zmysł obserwacji (analizy i syntezy) oraz własnej interpretacji zjawisk w naturze.
Zajęcia rysunkowe i malarskie uczą studyjnego oglądu z modela i martwej natury, jak również charakteru plenerowych impresji, akcentujących różnorodność, faktur i struktur materii ożywionej, wprowadzając w tajniki rozbudowanego języka sztuki. Prowadzony przez naszą Pracownię kurs kształtuje rozumienie zależności barw i form, pozwalające w pełni rozwijać konsekwencję w myśleniu i rozwoju własnych dokonań.

średnia otwARTa
terminy zajęć: czwartek, piątek w godzinach 16:00-18:00 i 18:00-20:00 oraz sobota godz. 12:00-14:00
grupa wiekowa: Dzieci / Młodzież 10-15 lat

„Sztuki użytkowe” - czwartek
„Sztuki piękne” - „Historia sztuki w pigułce i w praktyce” - piątek

Uczestnicy Pracowni poznają szereg różnorodnych technik malarskich, rysunkowych, rzeźbiarskich, graficznych (etc.), inspirowanych znanymi przykładami, charakteryzującymi poszczególne epoki w dziejach ludzkości. Rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność, uczą się konsekwencji w dążeniu do celu w oparciu o najlepsze wzorce z kanonu dzieł sztuki europejskiej i światowej.
Podczas zajęć uczestnicy precyzują pojęcie <piękna>, a także w przystępny sposób przyswajają wiedzę z zakresu podstaw historii sztuki i kultury. W trakcie warsztatów odbywać będziemy podróże w czasie i przestrzeni, aby np. zachwycić się pięknem dawnych obrazów, poznać sylwetki wielkich artystów. Kurs obejmuje podstawową wiedzę z historii malarstwa, rzeźby, architektury i urbanistyki, sztuki dekoracyjnej, użytkowej i projektowej – począwszy od sztuki prehistorycznej do współczesności. Każde zajęcia poprzedzać będzie krótki wykład, ilustrowany multimedialnym pokazem.
Zajęcia zakładają indywidualne podejście do każdego uczestnika, uwzględniające jego możliwości i zainteresowania poszczególnymi dyscyplinami sztuk pięknych (malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, architektura wnętrz, wzornictwo).
Zajęcia są dedykowane dla młodzieży, która chce przygotować się do egzaminów praktycznych np. do liceum plastycznego lub też rozwinąć swoje zainteresowania, poszerzyć horyzonty myślowe, odnaleźć życiową pasję i kierunek kształcenia.
Program średniej otwARTej zostanie dodatkowo rozbudowany i podzielony na dwa moduły dla tych, którzy uczestniczyli w zajęciach w pierwszym roku czyli zaliczyli I stopień kształcenia. Będzie można dokonać wyboru i zdecydować się na kierunek, w którym przebiegać będzie dalsza edukacja artystyczna w pracowni sztuk wizualnych.

Moduł zajęć: SZTUKI PIĘKNE
W ramach modułu Sztuki Piękne proponowane będą w Pracowni obszary aktywności artystycznej z zakresu tzw. sztuk czystych (nie użytkowych), tzn.: malarstwa
i rysunku, rzeźby i grafiki artystycznej (warsztatowej).
Program zajęć będzie pogłębieniem wiadomości z I stopnia kształcenia wraz z podniesieniem poziomu wiedzy, wymagań i umiejętności warsztatowo – artystycznych. Ujmował będzie jednocześnie rozwinięcie profesjonalnych umiejętności w kierunku ewentualnego przyszłego kształcenia na poszczególnych wydziałach i specjalnościach w średnich i wyższych szkołach artystycznych.
Praca polegać będzie na studiowaniu natury (martwa natura, model, przestrzeń), a także wzorowaniu się na mistrzach - wykonywaniu kopii (w tym wyjścia do muzeów) oraz pracy z wyobraźni i konstruowania własnego języka plastycznego.

Moduł zajęć: SZTUKI UŻYTKOWE (RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE)
Moduł zawierał będzie działalność opartą na kontynuacji i dalszym rozwoju podstawowych umiejętności artystycznych z zakresu sztuk pięknych, nabytych na I stopniu kształcenia. Główną ideą programu będzie jednak skupienie się na poznaniu historii, teorii i praktycznej nauce wytwarzania przedmiotów użytkowych o wysokich walorach estetycznych.
Spośród szerokiego wachlarza dyscyplin sztuk użytkowych, w otwARTej Pracowni Sztuk Wizualnych realizowane będą zagadnienia unikatowej twórczości artystycznej,
a także wzornictwa (design): tkanina artystyczna, ceramika, mozaika i witraż, sztuka obiektu (unikatowe przedmioty użytkowe – z uwzględnieniem kierunku „zero waste”, ekologicznego przetwarzaniem materiałów i recyklingu), projektowanie graficzne / komunikacja wizualna / rysunek kreacyjny i ilustracyjny / manga i anime, projektowanie mody (ubioru i detali).

mała otwARTa
terminy zajęć: sobota godz. 10:00-12:00
grupa wiekowa: Dzieci 5-9 lat

„Oczy szeroko otwARTe”

Oferowane przez Pracownię zajęcia rozwijające wyobraźnię, to twórcze eksperymenty, pobudzające myślenie i sprawność manualną u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Proponowane uczestnikom kursu zabawy plastyczne wykorzystują różnorodne techniki – malarskie, rysunkowe, graficzne, rękodzielnicze, a także używanie niekonwencjonalnych materiałów oraz możliwości zestawiania ich ze sobą w oryginalne rozwiązania kompozycyjne. Twórcze zabawy – lepienie, ugniatanie, malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, konstruowanie (etc.) mają ogromny wpływa na rozwój fantazji oraz zdolności psychoruchowych dziecka. Udział w pracownianych konkursach i wystawach mobilizuje dzieci do działania i zdrowej rywalizacji. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i preferencji dzieci. Tematy podejmowane podczas kolejnych spotkań nawiązywać będą m.in. do naturalnego cyklu przyrody, pór roku, świąt, zjawisk natury, aktualnych zdarzeń w kulturze, itp.
Zapraszamy na pełną przygód wyprawę do "krainy twórczości artystycznej" oraz świata niezwykłych wynalazków ludzkości. Najważniejszym celem tej ‘podróży’ jest odkrycie twórczego potencjału istniejącego w każdym dziecku i umożliwienie jego indywidualnego rozwoju. Naszą inspiracją jest siła i nieskończona przestrzeń dziecięcej wyobraźni.

W ramach wspólnego programu „Oczy szeroko otwARTe” - dzieci w wieku 7, 8 i 9 lat realizować będą elementy programowe „Historia Sztuki w Pigułce i Praktyce”
z dostosowaniem do możliwości wiekowych. Dzieci w wieku 5 i 6 lat, wspólnie uczestniczące w zajęciach - w formie zabawy i kreacji plastycznej wprowadzane będą w dziedzictwo kultury i historii sztuki.