Pracownia Sztuk Wizualnych

Zakończenie zajęć w otwARTej Pracowni Sztuk Wizualnych...

Szanowni Uczestnicy, informujemy, że decyzją Dyrektora TCK (Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 29.04.2020r.) zajęcia grupowe w ramach Otwartej Pracowni Sztuk Wizualnych - w tym Otwartej Pracowni Fotograficznej nie zostaną dokończone w bieżącym roku szkolnym.

Wszyscy, którzy dokonali zapłaty za ww. zajęcia otrzymają zwroty za niewykorzystany czas zajęć.

W sprawie zwrotu należności dla poszczególnych grup i indywidualnych klientów będą się kontaktować z Państwem pracownicy Biura Obsługi TCK (tel. 14 6 888 888, mail: biuroobslugi@tck.pl).

Przykro nam, że już nie spotkamy się na zajęciach przed wakacjami, liczymy na szybki powrót do normalności i do wznowienia zajęć od września.