Pracownia Sztuk Wizualnych

otwARTa Pracownia Sztuk Wizualnych

Pracownia plastyczna TCK, 12.09.2018, godz. 17:00 I zapisy

 

Serdecznie zapraszamy do Pracowni plastycznej TCK, 12 września o godzinie 17:00, na nowe otwarcie i zarazem kontynuację prowadzenia zajęć z edukacji artystycznej na polu sztuk wizualnych, którą do tej pory z powodzeniem przez ćwierć wieku prowadzili Pani Elżbieta i Pan Witold Pazerowie. Jest to kontynuacja, bo nadal wszyscy, którzy chcą szlifować swój warsztat malarski, bądź rysunkowy będą mogli korzystać z przyjaznej im przestrzeni pracowni plastycznej TCK. Nadal będzie to miejsce kształtujące wrażliwość estetyczną, rozbudzające kreatywność, przybliżające i ułatwiające zrozumieć bogaty świat sztuki. Jednak będzie to miejsce nowe, ponieważ nowa osoba będzie prowadzić otwARTą Pracownie Sztuk WizualnychNową osobą prowadzącą zajęcia, która przygotowała nowy, bogaty i zróżnicowany program dla pracowni jest Anna Śliwińska, znana tarnowska artysta i pedagog.

Anna Śliwińska
Dr Sztuki. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1994 roku na Wydziale Malarstwa w Pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego, dyplom w Katedrze Tkaniny Artystycznej w Pracowni prof. Ryszarda Kwietnia, aneks dyplomowy Projektowania Książki i typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Obecnie nauczyciel malarstwa w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się tkaniną unikatową, sztuką książki książka artystyczna, grafika ilustracyjna. Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2000, 2003, również stypendium Miasta Tarnowa 2016 i 2018 roku. Swoje prace wystawiała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

 


OPIS

otwARTa Pracownia Sztuk Wizualnych oferuje zajęcia z zakresu interdyscyplinarnej edukacji artystycznej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone przez pracownię kursy kształtują umiejętności manualne i warsztatowe, pozwalają rozwijać inteligencję wizualno - przestrzenną, wrażliwość estetyczną i emocjonalną, odkrywają talenty i nowe pasje, uczą posługiwać się językiem sztuki oraz rozumieć jej zasady i piękno.
Podczas zajęć w Pracowni będzie można zgłębiać tajniki malarstwa i rysunku oraz podstaw rzeźby i grafiki. 
W trakcie naszych zajęć wykorzystujemy bogatą różnorodność form plastycznych, artystycznych, projektowych i użytkowych. Stymulujemy uczestników do twórczego działania, przełamywania schematów i barier, rozwijania kreatywności, fantazji i wyobraźni. Rozwijamy zdolność skojarzeniową i umiejętność abstrakcyjnego myślenia, pomysłowość oraz indywidualność każdego uczestnika kursu. Uczymy się obserwacji i analizy otoczenia, czerpiąc z niego inspirację do artystycznych interpretacji.
Warsztaty łączą działania z zakresu sztuk plastycznych z elementami gry i zabawy. Stosujemy oryginalne metody dydaktyczne i rozwiązania w zakresie technik plastycznych w korelacji z muzyką. Realizację poszczególnych zagadnień poprzedzają staranne przygotowania teoretyczne .
Oferujemy też korektę prac domowych i przygotowanie pod kątem egzaminów wstępnych do szkół plastycznych (ASP, UP i pokrewne).

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne i zapisy na rok szkolny 2018/2019 do pracowni plastycznej 
12 września o godz. 17:00.

Zajęcia rozpoczną się 19 września.
Odpłatność za zajęcia w sezonie 2018/2019 nie ulega zmianie w stosunku do działającej do tej pory APP w latach poprzednich:
60 zł miesięcznie (dla uczęszczających raz w tygodniu) 
100 zł miesięcznie (dla uczęszczających dwa razy w tygodniu) 
Płatność za zajęcia przyjmowana jest za miesiąc z góry przed rozpoczęciem zajęć, najpóźniej do 10. dnia danego miesiąca. 
Odpłatności należy dokonywać w Biurze Obsługi TCK.
Zajęcia prowadzone będą w środy (16.00-18.00 i 18.00-20.00), piątki (16.00-18.00 i 18.00-20.00) i soboty (10.00-12.00 i 12.00-14.00), w trzech grupach wiekowych, których opis znajduje się poniżej - duża otwARTa, średnia otwARTa i mała otwARTa.


duża otwARTa 

terminy zajęć: środa godz. 16:00-18:00 i godz. 18:00-20:00
grupa wiekowa: Młodzież 15+/ Dorośli
„Kurs rysunku i malarstwa”
W proponowanych zajęciach mogą brać udział zarówno osoby początkujące, które pragną zgłębić tajniki rysunku i malarstwa, jak i osoby zaawansowane, które chcą rozwinąć swoje umiejętności, a także kandydaci na wyższe uczelnie o profilach artystycznych – związanych ze sztukami wizualnymi (ASP, UP, PWSZ). 
Grupy nie są podzielone pod kątem zaawansowania. Z każdym uczniem pracujemy indywidualnie i dostosowujemy korektę do bieżącego etapu pracy oraz poziomu umiejętności uczniów. 
W programie kursu: malarstwo olejne, akrylowe, tempera, tempera żółtkowa, akwarela, rysunek w wielu technikach, podstawy grafiki w technikach wypukłych i monotypii, techniki mieszane i nietypowe, plenery i warsztaty poszerzające zakres wiadomości.
Uczestnicy zajęć poznają szereg zagadnień plastycznych oraz zasad budowania obrazu. Uczą się wyczucia koloru, waloru i kompozycji podczas pracy z użyciem rożnych narzędzi, a także przelewania na papier swoich myśli i emocji w formie plastycznej - ilustrującej zjawiska i pojęcia niematerialne. Nabywają umiejętności koncentracji, rozwijają swoją wrażliwość i zmysł obserwacji (analizy i syntezy) oraz własnej interpretacji zjawisk w naturze.
Zajęcia rysunkowe i malarskie uczą studyjnego oglądu z modela i martwej natury, jak również charakteru plenerowych impresji, akcentujących różnorodność, faktur i struktur materii ożywionej, wprowadzając w tajniki rozbudowanego języka sztuki. Prowadzony przez naszą Pracownię kurs kształtuje rozumienie zależności barw i form, pozwalające w pełni rozwijać konsekwencję w myśleniu i rozwoju własnych dokonań.

średnia otwARTa 

terminy zajęć: piątek godz. 16:00-18:00 i godz. 18:00-20:00 oraz sobota 12.00-14.00
grupa wiekowa: Dzieci / Młodzież 10-15 lat 
„Historia sztuki w pigułce i w praktyce”
Uczestnicy Pracowni poznają szereg różnorodnych technik malarskich, rysunkowych, rzeźbiarskich, graficznych (etc.), inspirowanych znanymi przykładami, charakteryzującymi poszczególne epoki w dziejach ludzkości. Rozwijają swoje zdolności manualne, wyobraźnię i kreatywność, uczą się konsekwencji w dążeniu do celu w oparciu o najlepsze wzorce z kanonu dzieł sztuki europejskiej i światowej. Proponowane przez Pracownię zajęcia uwrażliwiają na otaczający nas świat oraz dziedzictwo kultury, uczą szacunku wobec różnorodnych, odmiennych cywilizacji. 
Podczas zajęć uczestnicy precyzują pojęcie <piękna>, a także w przystępny sposób przyswajają wiedzę z zakresu podstaw historii sztuki i kultury. W trakcie warsztatów odbywać będziemy podróże w czasie i przestrzeni, aby np. zachwycić się pięknem dawnych obrazów, poznać sylwetki wielkich artystów. Kurs obejmuje podstawową wiedzę z historii malarstwa, rzeźby, architektury i urbanistyki, sztuki dekoracyjnej, użytkowej i projektowej – począwszy od sztuki prehistorycznej do współczesności. Każde zajęcia poprzedzać będzie krótki wykład, ilustrowany multimedialnym pokazem.
Zajęcia zakładają indywidualne podejście do każdego uczestnika, uwzględniające jego możliwości i zainteresowania poszczególnymi dyscyplinami sztuk pięknych (malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, architektura wnętrz, wzornictwo).
Zajęcia są dedykowane dla młodzieży, która chce przygotować się do egzaminów praktycznych np. do liceum plastycznego lub też rozwinąć swoje zainteresowania, poszerzyć horyzonty myślowe, odnaleźć życiową pasję i kierunek kształcenia.

mała otwARTa 

terminy zajęć: sobota godz. 10:00-12:00 
grupa wiekowa: Dzieci 5-9 lat
„Oczy szeroko otwaARTE”
Oferowane przez Pracownię zajęcia rozwijające wyobraźnię, to twórcze eksperymenty, pobudzające myślenie i sprawność manualną u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponowane uczestnikom kursu zabawy plastyczne wykorzystują różnorodne techniki – malarskie, rysunkowe, graficzne, rękodzielnicze, a także używanie niekonwencjonalnych materiałów oraz możliwości zestawiania ich ze sobą w oryginalne rozwiązania kompozycyjne. Twórcze zabawy – lepienie, ugniatanie, malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, konstruowanie (etc.) mają ogromny wpływa na rozwój fantazji oraz zdolności psychoruchowych dziecka. Udział w pracownianych konkursach i wystawach mobilizuje dzieci do działania i zdrowej rywalizacji. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i preferencji dzieci. Tematy podejmowane podczas kolejnych spotkań nawiązywać będą m.in. do naturalnego cyklu przyrody, pór roku, świąt, zjawisk natury, aktualnych zdarzeń w kulturze, itp.
Zapraszamy na pełną przygód wyprawę do ‘krainy twórczości artystycznej’ oraz świata niezwykłych wynalazków ludzkości. Najważniejszym celem tej ‘podróży’ jest odkrycie twórczego potencjału istniejącego w każdym dziecku i umożliwienie jego indywidualnego rozwoju. Naszą inspiracją jest siła i nieskończona przestrzeń dziecięcej wyobraźni.