TCK

Nagrody i stypendia Miasta Tarnowa w 2020

Miasto Tarnów wspiera artystów oraz docenia osoby upowszechniające kulturę i mecenasów.

W 2020 ROKU PO RAZ KOLEJNY PRZYZNANE ZOSTANĄ NAGRODY:
- za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
: za kryterium przyznawania Nagrody uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć twórczych w dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych.
/Laureat otrzymuje 7 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa/

- za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury: za kryterium przyznawania Nagrody uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla upowszechnienia i promocji osiągnięć twórczych w dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych.
/Laureat otrzymuje 5 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa/

- Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”: za kryterium przyznawania Nagrody uznaje się wartość materialną i znaczenie dla oblicza kulturalnego Tarnowa działań wspierających kulturę, które nie przynoszą podejmującym je osobom i instytucjom efektów komercyjnych.
/Laureat otrzymuje honorowe wyróżnienie potwierdzone statuetką, okolicznościowy dyplom, prawo posługiwania się przez rok tytułem „Mecenas Kultury Tarnowa” w swoich działaniach reklamowych i promocyjnych oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa/

- Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury: Nagroda jest przyznawana w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
/Laureat otrzymuje 10 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa/

- Nagroda „Nadzieja Roku”: jest przyznawana wybitnie uzdolnionym młodym twórcom.
/Laureat otrzymuje 5 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa./

Kandydatury do Nagród można zgłaszać do 15.04.2020. Chcesz zgłosić kandydata do Nagrody?
Wypełnij kartę zgłoszenia i wyślij ją drogą mailową na adres: w.kultury@umt.tarnow.pl.

Karta zgłoszenia - kliknij i pobierz!
Szczegóły i Laureaci Nagród z poprzednich lat - kliknij i pobierz!

W 2020 ROKU PO RAZ KOLEJNY ZOSTANĄ PRZYZNANE STYPENDIA ARTYSTYCZNE MIASTA TARNOWA.
Stypendia to wsparcie dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Pozwolą realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom; mają charakter motywacyjny dla artystów, którzy w danym roku chcą realizować projekty artystyczne.

Stypendia artystyczne na realizację określonego projektu artystycznego będą przyznawane w następujących dziedzinach:
- literatura,
- sztuki wizualne,
- muzyka,
- taniec,
- teatr,
- film.
Wysokość stypendium artystycznego wynosi 5 000 zł.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 15.05.2020, w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Rynek 7.
Szczegóły - kliknij i pobierz!
Wzór wniosku - kliknij i pobierz!