Tarnowska Nagroda Filmowa

Nabór do Jury Młodzieżowego 29. TNF

Dział Imprez TCK, 2-20 marca 2015 r. I g. 9:00 - 17:00

 

   W imieniu Tarnowskiego Centrum Kultury wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosić ucznia/studenta-reprezentanta, tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych i wyszych do udziału w pracach Jury Młodzieżowego podczas 29. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych.

   Tarnowska Nagroda Filmowa, w tym roku odbędzie się w dniach 18-26 kwietnia br. Realizowana już od ponad ćwierćwiecza jest wydarzeniem popularyzującym, promującym i tym samym upowszechniającym dorobek polskiej kinematografii oraz najstarszą, po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, imprezą związaną z polskim filmem. Festiwal nasz, wielokrotnie wspierany i rekomendowany był przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydenta Miasta Tarnowa, jak również wielu znaczących patronów medialnych.

   Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas Festiwalu wręczana jest Statuetka Jury Młodzieżowego – Kamerzysta, która przyznawana jest przez reprezentantów tarnowskich szkół średnich i wyższych, a towarzyszy jej również nagroda pieniężna w wysokości = 5000zł. Naszą intencją jest by do młodych widzów dotarły najciekawsze propozycję filmowe polskiego kina stąd zaproszenie do tej szczególnej współpracy. Prosimy  o dostarczenie wypełnionych zgłoszeń do dnia 20 marca 2015 r.
 
   Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku. Równocześnie Organizator zastrzega sobie, że samo zgłoszenie nie jest gwarantem uczestniczenia w Jury Młodzieżowym i może zorganizować dodatkową weryfikację. Decydować o tym będzie przede wszystkim ilość zgłoszeń. Weryfikacja  polegać będzie na przeprowadzeniu testu na temat ogólnych wiadomości filmowych, którego celem będzie wyłonienie składu Jury Młodzieżowego, o czym uczestnicy naboru zostaną poinformowani. (Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej, w wypadku równej ilości punktów uzyskanych w teście.)
 
   Ponadto informacja o rozpoczętym naborze i konieczności wypełnienia karty zgłoszeń (którą można pobrać w Biurze Obsługi TCK, Rynek 5, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00)  zostanie opublikowana w mediach lokalnych i na stronach www.tck.pl oraz wkrótce także www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź prawnego opiekuna, na udział w jego pracach.
   Osoba wytypowana do Jury Młodzieżowego, poza pełnieniem funkcji jego członka, będzie odpowiedzialna za współprace pomiędzy Szkołą, a Tarnowskim Centrum Kultury, celem upowszechnienia festiwalu. Równocześnie mamy nadzieję, że udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, która jest imprezą znaczącą nie tylko dla naszego miasta, ale od pewnego czasu i znaczącym ogólnopolskim wydarzeniem filmowym, będzie dla Państwa i uczniów/studentów Szkoły ważnym i ciekawym doświadczeniem. W związku z tym prosimy o poinformowanie i zachęcenie młodzieży do uczestnictwa zarówno w projekcjach konkursowych, jak i imprezach towarzyszących Festiwalowi (wystawy, koncerty, spotkania z twórcami). Szczegółowy program dostępny będzie na stronie festiwalu www.tarowskanagrodafilmowa.pl.

Tutaj umieszczone są pliki do zapoznania się i pobrania:  

 

                                             regulamin naboru                         wzór karty zgłoszeń                           zgoda od rodziców


   W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Marcinem Dąbek z Działu Imprez TCK –
numer telefonu 14 6 888 888.