Tarnowska Nagroda Filmowa

Nabór do Jury Dziecięcego 28 TNF

Dział Imprez TCK, 25-28 marca 2014 r. I g. 9:00 - 17:00

 

Wzór karty zgłoszeń

 

W dniach 26 kwietnia - 4 maja br. odbywać się będzie Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych – 28 Tarnowska Nagroda Filmowa. W imieniu Tarnowskiego Centrum Kultury pragniemy zaprosić reprezentanta Państwa Przedszkola do udziału w pracach Jury Dziecięcego podczas projekcji filmów wyświetlanych w ramach festiwalu w cyklu „KINO MŁODEGO WIDZA”.

      Zeszłoroczna, siódma już edycja przeglądu dla dzieci (w  wieku 5-10 lat) spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem młodych widzów. Pragniemy, aby i w tym roku młodzi kinomani mieli okazję obejrzeć i ocenić najciekawsze filmy dziecięce. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja będzie dla dzieci nie tylko przyjemnością, ale i mądrą zabawą. Zaangażowanie w ten projekt z pewnością przyniesie Państwa Wychowankom wiele niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.            

      Festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa, która w tym roku będzie odbywać się w  dniach 26 kwietnia - 4 maja, a przegląd kina dziecięcego przewidywany jest w  dniach 28 - 30 kwietnia (dokładny termin podamy podczas spotkania organizacyjnego), jest wydarzeniem popularyzującym, promującym i tym samym upowszechniającym dorobek polskiej kinematografii.
        Jury dziecięce składające się z 12 dzieci (6 osób z przedszkoli, 6 osób ze szkół podstawowych klasy 1- 3) przyzna twórcom najlepszego filmu swoją nagrodę – Statuetkę Koguta, której autorem jest Sławomir Micek.
         Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej patronatu udzielili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydent Miasta Tarnowa.

         Zgłoszenia dzieci (jedno dziecko z Przedszkola) przyjmowane będą w  Tarnowskim Centrum Kultury, Dział Imprez pod nr tel.
14 6 888 888, w  godzinach 9.00-17.00. Prowadzić zapisy oraz udzielać informacji będzie Pan Marcin Dąbek. Zapisy odbywają się od dnia 25 marca 2014 r. do dnia 28 marca 2014 r. Uwaga! – decyduje kolejność zgłoszeń! Prosimy o  dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z podpisaną zgodą rodziców.
Informacje o 28 Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej już wkrótce na stronie www.tarnowskanagrodafilmowa.pl