Tarnowska Nagroda Filmowa

Nabór do Jury Młodzieżowego 27 TNF

Dział Imprez TCK, 12-22 marca 2013 r.  I  od poniedziałku do piatku  I  g. 9:00-17:00

         W imieniu Tarnowskiego Centrum Kultury wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosić ucznia-reprezentanta, Państwa Szkoły do udziału w pracach Jury Młodzieżowego podczas 27 Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych.
      Tarnowska Nagroda Filmowa, w tym roku odbędzie się w dniach 19-28 kwietnia br. Realizowana już od ćwierćwiecza jest wydarzeniem popularyzującym, promującym i tym samym upowszechniającym dorobek polskiej kinematografii oraz najstarszą, po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, imprezą związaną z polskim filmem. Festiwal nasz, wielokrotnie wspierany i rekomendowany był przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydenta Miasta Tarnowa, jak również wielu znaczących patronów medialnych.
Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas Festiwalu wręczana jest Statuetka Jury Młodzieżowego – Kamerzysta, która przyznawana jest przez reprezentantów tarnowskich szkół średnich i wyższych, a towarzyszy jej również nagroda pieniężna w wysokości = 5000zł.
      Naszą intencją jest by do młodych widzów dotarły najciekawsze propozycję filmowe polskiego kina stąd zaproszenie do tej szczególnej współpracy. Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród uczniów celem wytypowania reprezentanta/ów, a ucznia\ów o dostarczenie wypełnionych zgłoszeń do dnia 23 marca 2013 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku. Równocześnie Organizator zastrzega sobie, że samo zgłoszenie nie jest gwarantem uczestniczenia w Jury Młodzieżowym i może zorganizować dodatkową weryfikację. Decydować o tym będzie przede wszystkim ilość zgłoszeń. W takim przypadku zostanie  przeprowadzona rozmowa, której celem będzie wyłonienie składu Jury Młodzieżowego, o czym uczestnicy naboru zostaną poinformowani.
       Ponadto informacja o rozpoczętym naborze i konieczności wypełnienia karty zgłoszeń (którą można pobrać w Biurze Obsługi TCK, Rynek 5, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00)  zostanie opublikowana w mediach lokalnych i na stronach www.tck.pl oraz wkrótce także www.tarnowskanagrodafilmowa.pl.
W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź prawnego opiekuna, na udział w jego pracach.
     Osoba wytypowana do Jury Młodzieżowego, poza pełnieniem funkcji jego członka, będzie odpowiedzialna za współprace pomiędzy Szkołą, a Tarnowskim Centrum Kultury, celem upowszechnienia festiwalu. Równocześnie mamy nadzieję, że udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, która jest imprezą znaczącą nie tylko dla naszego miasta, ale od pewnego czasu i znaczącym ogólnopolskim wydarzeniem filmowym, będzie dla Państwa i uczniów Szkoły ważnym i ciekawym doświadczeniem. W związku z tym prosimy o poinformowanie i zachęcenie młodzieży do uczestnictwa zarówno w projekcjach konkursowych, jak i imprezach towarzyszących Festiwalowi (wystawy, koncerty, spotkania z twórcami). Szczegółowy program dostępny będzie na stronie festiwalu www.tarowskanagrodafilmowa.pl.
     Tutaj umieszczone są pliki do zapoznania się i pobrania:  

regulamin naboru       wzór karty zgłoszeń       zgody od rodziców

    W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Marcinem Dąbek z Działu Imprez TCK – numer telefonu 14 6 888 888. Wszystkie informację dostępne są na stronach www.tck.pl oraz wkrótce także www.tarnowskanagrodafilmowa.pl