Tarnowska Nagroda Filmowa

Rusza nabór do Jury Młodzieżowego 35. TNF

Tarnowskie Centrum Kultury zgodnie z wieloletnią tradycją, pragnie zaprosić uczniów/studentów szkół średnich i wyższych do udziału w pracach Jury Młodzieżowym 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Rozpoczynamy również cykl spotkań edukacyjnych MovieMy o kinie, które odbędą się online w marcu oraz kwietniu.

Tarnowska Nagroda Filmowa - Festiwal Wybranych Polskich Filmów Pełnometrażowych odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2021 r.
Pragniemy zaznaczyć, że w tym roku nadal rozwijamy nieco zmienioną formę naboru uczestników, która już się sprawdziła i podniosła walor edukacyjny tego projektu. Spotkania MovieMy o kinie stanowić będą doskonałe przygotowanie dla kandydatów do jury 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, ale również pozwolą poszerzyć wiedzę każdemu zainteresowanemu kinem.

Nabór do Jury składa się z czterech etapów:

  • Etap 1 – złożenie deklaracji udziału w TCK (formularz do pobrania poniżej, bez konieczności podbijania pieczątką w szkole/uczelni)
  • Etap 2 - udział w spotkaniach online – MovieMy  o kinie  (wg. osobnego harmonogramu)
  • Etap 3 – test (pytania w oparciu o spotkania )
  • Etap 4 - udział wybranych uczniów w pracach Jury 35. Tarnowskiej nagrody Filmowej.

Aby zgłosić swój akces do prac w Jury Młodzieżowym oraz cyklu MovieMy o kinie uczeń w porozumieniu ze szkołą i otrzymaniu zgody powinien:

  • Przynieść czytelnie wypełnione formularze i wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu Tarnowskiego Centrum Kultury, Rynek 5 w godzinach 10.00 – 18.00 (od poniedziałku do piątku) do 5 marca
  • Formularz i regulamin naboru dostępne są poniżej
  • W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica (do pobrania poniżej), bądź opiekuna, na wzięcie udziału w wieczornych projekcjach filmowych w ramach festiwalu
  • TCK samodzielnie już osobnym pismem dokona potwierdzenia zgłoszeń w szkołach

FORMULARZ (załącznik nr 1)                                 REGULAMIN                                             ZGODA RODZICÓW (załącznik nr 2)

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Dominiką Dąbek (Kino Marzenie) pod nr telefonu 14 6 888 885, bądź emailowo: dominika.d@tck.pl

Mamy nadzieję, że udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, która jest imprezą znaczącą dla naszego miasta i regionu, będzie dla uczniów i studentów szkół średnich i wyższych dobrym rozwijającym doświadczeniem. Zachęcamy już teraz młodzieży szkolną i studentów uczelni do uczestnictwa w samym festiwalu, zarówno w projekcjach konkursowych, jak i imprezach towarzyszących (wystawy, koncerty, spotkania z twórcami), o których będziemy informować na bieżąco poprzez stronę festiwalu www.tarnowskanagrodafilmowa.pl oraz na facebookowym profilu festiwalu.