Tarnowska Nagroda Filmowa

Nabór do Jury Dziecięcego 34. TNF

W dniach 5 – 12 września br. odbywać się będzie Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych – 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. W imieniu Tarnowskiego Centrum Kultury pragniemy zaprosić reprezentantów i reprezentantki najmłodszego pokolenia do udziału w pracach Jury Dziecięcego konkursu „FILMY MŁODEGO WIDZA”, będącego przeglądem bajek i filmów animowanych wyświetlanych w konkursie.

W tym roku odbędzie się już czternasta edycja tego cyklu, który jest skierowany do dzieci w wieku 5-10 lat. Ponieważ jest to szczególny rok, ze względów pandemii, postanowiliśmy tylko ocenić filmy, nie organizując pokazów z publicznością dziecięcą.
Na dwóch pokazach zamkniętych Jury dziecięce składające się z 7 dzieci przyzna producentowi najlepszego filmu swoją nagrodę – Statuetkę Maszki oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł. Nagrodzona bajka będzie możliwa do zobaczenia 13. września w Kinie Marzenie w Epilogu.

Zgłoszenia dzieci do Jury przyjmowane będą w Tarnowskim Centrum Kultury, Dział Imprez pod nr tel. 14 688 88 88, w godzinach 9.00-16.00. Osobą udzielającą informacji i prowadzącą zapisy jest Dominik Fitrzyk.

Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia do dnia 14.08.2020 r. do godziny 16:00.
Nabór trwa do momentu skompletowania składu Jury. Uwaga – decyduje kolejność zgłoszeń!

1. W pierwszej kolejności należy dokonać rezerwacji telefonicznej pod ww. nr telefonu.

2. Następnie należy wydrukować i wypełnić kartę zgłoszeniową (do pobrania) oraz oświadczenie o odwiezieniu dziecka (do pobrania).
Podpisaną kartę, zgodę rodziców/prawnych opiekunów i zgodę na przetwarzanie danych trzeba dostarczyć do Tarnowskiego Centrum Kultury - Rynek 5, Tarnów.

3. Pisemne zgłoszenie potwierdza udział dziecka w pracach Jury.

Informacje o 34. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej można znaleźć na stronie www.tarnowskanagrodafilmowa.pl