Tarnowska Nagroda Filmowa

34. Tarnowska Nagroda Filmowa przeniesiona na wrzesień

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii obowiązuje ograniczenie działalności twórczej oraz instytucji kultury. Mimo zaawansowanych prac nad 34. edycją Tarnowskiej Nagrody Filmowej (TNF), w trosce o bezpieczeństwo uczestników, jak również o jakość imprezy podjęliśmy decyzję o przeniesieniu Festiwalu z terminu 23-30.05.20. 
Na tę decyzję wpłynęło również zagrożenie związane z występowaniem koronawirusa w Polsce, który wg prognoz epidemiologów rozprzestrzeniać się może jeszcze przez kilka tygodni. Nie bez znaczenia są również obecne utrudnienia w branży filmowej. 

W związku z tym informujemy producentów filmów dla dzieci, że czasowo zawieszamy nabór filmów do konkursu "Filmy Młodego Widza", a o jego ponownym wznowieniu poinformujemy państwa w osobnym piśmie.

34. Tarnowska Nagroda Filmowa odbędzie się w nieco zmienionej formule (seanse w Marzeniu wg rygorów sanitarnych, spotkania z twórcami on-line) w dniach 5 - 12 września 2020 r.