Tarnowska Nagroda Filmowa

Nabór do Jury Młodzieżowego 34. TNF zakończony

Zakończył się nabór do Jury Młodzieżowego 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
53 uczniów/studentów
szkół średnich i wyższych na terenie miasta Tarnowa, którzy zgłosili się do udziału w pracach Jury, wezmą udział w cyklu spotkań edukacyjnych „MovieMy o kinie”, które poświęcone będą wybranym zagadnieniom dotyczącym polskiego filmu. Jest to stale rozwijana i poszerzana formuła naboru uczestników, która już się sprawdziła, i która podnosi walor edukacyjny tego projektu.
Spotkania stanowią  doskonałe przygotowanie dla kandydatów do jury 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, ale również pozwolą poszerzyć wiedzę każdemu zainteresowanemu kinem.
W sumie 6. spotkań dla młodzieży poprowadzą: Dominika Dąbek (filmoznawca), Jerzy Armata (krytyk filmowy, Dyrektor Artystyczny TNF), dr Miłosz Stelmach (filmoznawca, redaktor naczelny "EKRANów"), dr Artur Majer (filmoznawca). 

Zwieńczeniem tych spotkań będzie test przygotowany w oparciu o wykłady, wyłaniający właściwy skład jurorski, który przeprowadzony zostanie 24 kwietnia 2020 roku
Tegoroczny skład Jury Młodzieżowego uzupełni laureat/ka konkursu na najlepszą recenzję, który przeprowadzany jest przez Partnera Festiwalu - portal Skrytykuj.pl 
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 16-21 lat