Tarnowska Nagroda Filmowa

34. TNF: Nabór do Jury Młodzieżowego

Dział Imprez TCK, pokój 25 I 19.02-6.03.2020 r. I pon-pt. 9.00-17.00

Niniejszym informujemy, że rozpoczął się nabór do Jury Młodzieżowego 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tarnowskie Centrum Kultury zgodnie z wieloletnią tradycją, pragnie zaprosić uczniów/studentów szkół średnich i wyższych na terenie miasta Tarnowa, do udziału w pracach Jury, poprzedzonych cyklem spotkań edukacyjnych „MovieMy o kinie”, które odbędą się już w marcu i kwietniu a poświęcone będą wybranym zagadnieniom dotyczącym polskiego filmu.

Tarnowska Nagroda Filmowa, w tym roku, odbędzie się w dniach 23-30 maja 2020 r. ale już teraz chcemy zaprosić do współpracy młodzież szkolną i studentów.
Pragniemy zaznaczyć, że w tym roku nadal rozwijamy nieco zmienioną formę naboru uczestników, która już się sprawdziła i podniosła walor edukacyjny tego projektu. Chcemy zaprosić uczniów/studentów szkół średnich i wyższych do udziału w cyklu weekendowych spotkań z filmoznawcami w klubie filmowym kina Marzenie. Spotkania te stanowić będą doskonałe przygotowanie dla kandydatów do jury 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, ale również pozwolą poszerzyć wiedzę każdemu zainteresowanemu kinem.

Nabór składa się z trzech etapów:
Etap 1. Deklaracja uczestnictwa w Jury, poprzez złożenie formularza, która zapewnia udział w sześciu bezpłatnych wykładach o polskim filmie. (Szczegóły w regulaminie).

Etap 2. Test wyłaniający właściwy skład jurorski, przygotowany w oparciu o wykłady. Wykłady, podczas których, kandydaci będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, związanymi z polskim filmem, odbywać będą się w klubie filmowym kina Marzenie.

Etap 3. Udział wyłonionych jurorów w ocenie filmów 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Aby zgłosić swój akces do prac w Jury Młodzieżowym należy:
• Osobiście dostarczyć wypełniony formularz do dnia 6 marca 2020 roku.

• Formularz i regulamin naboru oraz dostępne poniżej.

• Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku.

• W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna, na branie udziału w wieczornych projekcjach filmowych. (dostępne poniżej)

Regulamin                                              Formularz (załącznik nr 1) (dwustronicowy)                                Zgoda (załącznik nr 2)                                            
Mamy nadzieję, że udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, która jest imprezą znaczącą dla naszego miasta i regionu, będzie dla uczniów i studentów Szkół średnich i wyższych dobrym rozwijającym doświadczeniem. Zachęcamy już teraz młodzieży szkolną i studentów uczelni do uczestnictwa w samym festiwalu, zarówno w projekcjach konkursowych, jak i imprezach towarzyszących (wystawy, koncerty, spotkania z twórcami), o których będziemy informować na bieżąco poprzez stronę festiwalu www.tarnowskanagrodafilmowa.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Marcinem Dąbek z Działu Imprez TCK – numer telefonu 14 6 888 888.