Tarnowska Nagroda Filmowa

33. TNF: Nabór do Jury Młodzieżowego

Dział Imprez TCK, pokój 25 I 6-22.03.2019 r. I pon-pt. 9.00-17.00

 

Rozpoczynamy nabór do Jury Młodzieżowego 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej i pragniemy zgodnie z wieloletnią tradycją zaprosić uczniów/studentów szkół średnich i wyższych na terenie miasta Tarnowa, do udziału w pracach Jury.

Tarnowska Nagroda Filmowa, w tym roku, odbędzie się w dniach 1-8 czerwca ale już teraz chcemy zaprosić do współpracy młodzież szkolną i studentów. W tym roku będziemy kontynuować a nawet poszerzać, wprowadzoną w zeszłym roku, nieco zmienioną formę naboru uczestników, która doskonale się sprawdziła i zdecydowanie podniosła walor edukacyjny tego projektu.

Nabór składa się z trzech etapów.

Etap 1. Zadeklarowanie uczestnictwa w Jury, poprzez złożenie formularza, które zapewnia udział w czterech bezpłatnych wykładach o polskim filmie. Wykłady odbędą się w klubie filmowym kina Marzenie. (Szczegóły w regulaminie).

Etap 2. Udział w teście, który wyłoni właściwy skład jurorski. Test przygotowany będzie w oparciu o wykłady.

Etap 3. Udział wyłonionych jurorów w ocenie filmów 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Aby zgłosić swój akces do prac w Jury Młodzieżowym należy:

• Osobiście dostarczyć wypełniony formularz do dnia 22 marca 2019 roku.

• Formularz i regulamin naboru dostępne są poniżej.

• Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku.

• W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna, na branie udziału w wieczornych projekcjach filmowych.

Mamy nadzieję, że udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, która jest imprezą znaczącą dla naszego miasta i regionu, będzie dla uczniów i studentów Szkół średnich i wyższych dobrym rozwijającym doświadczeniem. Zachęcamy do uczestnictwa w samym festiwalu, zarówno w projekcjach konkursowych, jak i wielu imprezach towarzyszących (wystawy, koncerty, spotkania z twórcami), o których będziemy informować na bieżąco poprzez stronę festiwalu www.tarnowskanagrodafilmowa.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Marcinem Dąbek z Działu Imprez TCK – numer telefonu 14 6 888 888 lub mail: marcin@tck.pl.

Formularz (załącznik nr 1)                                  Zgoda (załącznik nr 2)                                            Regulamin