Tarnowska Nagroda Filmowa

Konkurs: Maszka - zaprojektuj statuetkę

 

Tarnowskie Centrum Kultury ogłasza Konkurs skierowany do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.
Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu statuetki „Maszka” do konkursu Filmy Młodego Widza,
który odbywa się w ramach Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Statuetka wręczana jest producentowi
filmu animowanego, który Jury Dziecięce uzna za najlepszy spośród zgłoszonych do udziału w konkursie.

W konkursie przyznane zostaną nagrody:
• Nagrody głównej
- Przyjęcie projektu jako statuetki konkursu w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
- Pakiet wejściówek (2-osobowych) na wszystkie wydarzenia 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej
- Bon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie plastyczno-hobbystycznym Creative Art APEKS.
• Wyróżnienia
- Bon o wartości 100 zł na zakupy w Sklepie plastyczno-hobbystycznym Creative Art APEKS.

Konkurs skłąda się z dwóch etapów:
• w etapie I – projekt koncepcyjny statuetki do 15 stycznia 2018 r.
• w etapie II – model statuetki oraz prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik do regulaminu) do 15 marca 2018 r.

Wszystkie informacje na temat konkursu w regulaminie.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową.