Tarnowska Nagroda Filmowa

Nabór do Jury Młodzieżowego 26 TNF zakończony

Zapraszamy w piątek 30 marca br. na godzinę 17.00, do Tarnowskiego Centrum Kultury, Rynek 5

kandydatów i kandydatki do pracy w Jury Młodzieżowym, którzy złożyli zgłoszenia do 23 marca. 

Odbędzie się wtedy wstępne spotkanie organizacyjne Jury Młodzieżowego, 

na którym spośród kandydatów, wyłoniony zostanie skład Jury Młodzieżowego, które liczyć może od 10 do 15 osób,

zgodnie z regulaminem naboru do Jury Młodzieżowego 26 Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Regulamin

Nieobecność na spotkaniu będzie potraktowana, jako rezygnacja i zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.