Tarnowska Nagroda Filmowa

31. TNF: Nabór do Jury Młodzieżowego

 Dział Imprez TCK, pokój 25 I 1-17.03.2017 r. I pon-pt. 9.00-17.00

 

 

 

Tarnowskie Centrum Kultury wzorem lat ubiegłych zaprasza uczniów/studentów-reprezentantów, tarnowskich szkół średnich i wyższych do udziału w pracach Jury Młodzieżowego podczas 31. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych.
Tarnowska Nagroda Filmowa, należy do najważniejszych imprez w naszym mieście i do ważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce. W tym roku odbędzie się w dniach 21-29 kwietnia 2017 r. Realizowana już od ponad trzydziestu lat popularyzuje, promuje i tym samym upowszechnia dorobek polskiej kinematografii, a co bardzo dla nas ważne jest najstarszą, po Festiwalu Filmowym w Gdyni, imprezą związaną z polskim filmem. Festiwal nasz, wielokrotnie wspierany i rekomendowany był przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydenta Miasta Tarnowa, jak również wielu znaczących patronów medialnych.

Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas Festiwalu jedną z nagród wręcza Jury Młodzieżowe, przyznając statuetkę Kamerzysty i nagrodę pieniężną w wysokości = 5000zł. Jury składa się z reprezentantów tarnowskich szkół średnich i wyższych.
Corocznie ważnym dla nas jest, aby poprzez program TNF dotarły do młodych widzów najciekawsze propozycje filmowe polskiego kina, stąd zaproszenie do tej szczególnej współpracy.

Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 17 marca 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku. Równocześnie Organizator zastrzega sobie, że samo zgłoszenie nie jest gwarantem uczestniczenia w Jury Młodzieżowym i może zorganizować dodatkową weryfikację. Decydować o tym będzie przede wszystkim ilość zgłoszeń. Weryfikacja polegać będzie na przeprowadzeniu testu na temat ogólnych wiadomości filmowych, którego celem będzie wyłonienie składu Jury Młodzieżowego, o czym uczestnicy naboru zostaną poinformowani. (Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej, w wypadku równej ilości punktów uzyskanych w teście.)
W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź prawnego opiekuna, na udział w jego pracach.

Osoba wytypowana do Jury Młodzieżowego, poza pełnieniem funkcji jego członka, będzie odpowiedzialna za współprace pomiędzy Szkołą, a Tarnowskim Centrum Kultury, celem upowszechnienia festiwalu. Równocześnie mamy nadzieję, że udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, która jest imprezą znaczącą nie tylko dla naszego miasta, ale od pewnego czasu i znaczącym ogólnopolskim wydarzeniem filmowym, będzie dla Państwa i uczniów Szkoły ważnym i ciekawym doświadczeniem.

Poniżej znajduje się regulamin naboru oraz wzór karty zgłoszeń oraz zgody od rodziców.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Marcinem Dąbek z Działu Imprez TCK – numer telefonu 14 6 888 888.

regulamin naboru                                              wzór karty zgłoszeń                                          zgoda rodziców