Tarnowska Nagroda Filmowa

Nabór do Jury Młodzieżowego 26 TNF

Dział Imprez TCK, 7-23 marca 2012 r. / od poniedziałku do piątku / godz. 8.00-16.00

W imieniu Tarnowskiego Centrum Kultury wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosić uczniów i studentów do udziału w pracach Jury Młodzieżowego podczas 26 Tarnowskiej Nagrody Filmowej - festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych.

Tarnowska Nagroda Filmowa, w tym roku odbędzie się w dniach 21-29 kwietnia br. Realizowana już od ćwierćwiecza jest wydarzeniem popularyzującym, promującym i tym samym upowszechniającym dorobek polskiej kinematografii oraz najstarszą, po Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, imprezą związaną z polskim filmem. Festiwal nasz, wielokrotnie wspierany i rekomendowany był przez znaczące osoby i instytucje, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Prezydenta Miasta Tarnowa, jak również wielu znaczących patronów medialnych.

Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas Festiwalu wręczana jest Statuetka Jury Młodzieżowego - Kamerzysta, która przyznawana jest przez reprezentantów tarnowskich szkół średnich i wyższych, a towarzyszy jej również nagroda pieniężna w wysokości = 5000zł.

Naszą intencją jest by do młodych widzów dotarły najciekawsze propozycję filmowe polskiego kina stąd zaproszenie do tej szczególnej współpracy. Prosimy zainteresowanych uczniów i studentów o dostarczenie wypełnionych zgłoszeń do dnia 23 marca 2012 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku. Równocześnie Organizator zastrzega sobie, że samo zgłoszenie nie jest gwarantem uczestniczenia w Jury Młodzieżowym i może zorganizować dodatkową weryfikację. Decydować o tym będzie przede wszystkim ilość zgłoszeń. W takim przypadku zostanie przeprowadzona rozmowa, której celem będzie wyłonienie składu Jury Młodzieżowego, o czym uczestnicy naboru zostaną poinformowani.
W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź prawnego opiekuna, na udział w jego pracach.

Osoba wytypowana do Jury Młodzieżowego, poza pełnieniem funkcji jego członka, będzie odpowiedzialna za współprace pomiędzy Szkołą, a Tarnowskim Centrum Kultury, celem upowszechnienia festiwalu. Szczegółowy program dostępny będzie na stronie festiwalu www.tarowskanagrodafilmowa.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Marcinem Dąbek z Działu Imprez TCK - numer telefonu 14 6 888 888.

 

Do pobrania:
Regulamin
Zgłoszenie do Jury Młodzieżowego (formularz)
Zgoda rodziców